یکشنبه ۲۶ فروردین ۰۳
ثبت سفارش ورود به سیستم
نماد اعتماد
logo-samandehi
new order
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

رزومه محمد جولایی

محمد جولایی

تخصص من

ترجمه کاتالوگعمومیمکانیکزیست شناسیاقتصادبازرگانیزمین شناسی و معدنمالیکشاورزی و صنایع غذاییاسناد تجاریزیرنویس فیلم و سریالکشاورزی و صنایع غذایینفت، گاز پتروشیمیعلوم طبیعیشیمیپزشکیعلوم پایهعمرانمحیط زیستمدیریت و حسابداری

بیوگرافی

سابقه همکاری با موسسه ایران تایپیست: 7 سال

زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی؛ انگلیسی به فارسی

زمینه های کاری: شیمی؛ زیست شناسی؛ محیط زیست؛ کشاورزی؛ زمین شناسی و معدن؛ صنایع غذایی؛ علوم طبیعی؛ روان شناسی؛ مدیریت؛ پزشکی؛ مالی؛ عمومی

زبان

فارسی به انگلیسیفارسی به انگلیسیانگلیسی به فارسی

0

مشاهده رزومه

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های انجام شده

0

میزان امتیاز

نمونه کار های من

نمونه ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه پزشکی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه مدیریت و حسابداری، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه مدیریت و حسابداری، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه عمومی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه شیمی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه زیست شناسی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه مدیریت و حسابداری، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه محیط زیست، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه شیمی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه زیست شناسی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه زمین شناسی و معدن، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه پزشکی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه پزشکی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه مالی، ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه عمومی، ترجمه فارسی به انگلیسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه زیست شناسی، ترجمه فارسی به انگلیسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه علوم طبیعی، ترجمه فارسی به انگلیسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی، ترجمه فارسی به انگلیسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی

نمونه ترجمه علوم طبیعی، ترجمه فارسی به انگلیسی

نمایش و دانلود فایل

محمد جولایی
صفحه اي وجود ندارد!