کد مترجم 861

کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  861 برای ترجمه زمینه  علوم اجتماعی را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 861 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها  

ترجمه از انگلیسی به فارسی:

زمینه: علوم اجتماعی

موضوع نمونه ترجمه: صنعت بیمه

متن اصلی به انگلیسی:

 The degree of openness in innovation, ranging from closed to multiple levels of openness, is a key strategic decision for managers. Therefore, this study aims to investigate carefully the underlying drivers of openness. a major result of study is that the degree of openness underlies separate mechanism for being closed in innovation and higher degrees of openness. The factors that prevent firms from being open are a lack of market and technological knowledge (knowledge gap). Ineffective intellectual property (IP) protection mechanism, and competitor threats such as market entries and imitation. The most important factors that increase the degree of openness are a firm’s need for financial funding in innovation and effectiveness of a firm’s IP protection mechanism

متن ترجمه شده به فارسی:

میزان استقبال از نوآوری، که از عدم استقبال (امتناع) تا سطوح چندگانه آن متغیر است، یک تصمیم گیری استراتژیک برای مدیران به حساب می آید. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی دقیق انگیزه های استقبال از نوآوری است و به این نتیجه رسیده است که میزان این استقبال تحت تاثیر مکانیسم های جداگانه ای قرار داشته و از عدم استقبال تا سطوح بالاتر آن در تغییر است. عواملی که مانع از استقبال شرکت ها از تغییر    می شود عبارت است از فقدان دانش بازار و تکنولوژیک (شکاف های دانشی)، مکانیزم های محافظتی ناکارآمد از دارایی فکری و تهدیدات رقبا از قبیل ورودی های بازار و کپی برداری است. از سوی دیگر ، مهمترین عواملی که میزان استقبال از نوآوری را در یک شرکت بالا می برد نیز شامل نیاز به تامین بودجه نوآوری و نیز کارآمدی مکانیزم های محافظت از دارایی های فکری می باشد.