• کد مترجم784
     
     کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  784 ترجمه زمینه کامپیوتر را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 784 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

ترجمه از انگلیسی به فارسی:

زمینه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه:Penetration Test

متن اصلی به  انگلیسی :

Access points have a maximum client count after which they start refusing connections. By writing a simple wrapper over aireplay-ng, it is possible to automate and send hundreds of connection requests from random MAC addresses to the access point. This would end up filling the internal tables and once the maximum client count is reached, the access point would stop accepting new connections. This is typically what is called a Denial of Service (DoS) attack and can force the router to reboot or make it dysfunctional. This could lead to all the wireless clients being disconnected and being unable to use the authorized network.

 متن ترجمه شده به فارسی:

نقطه دسترسی‌ها یک عدد برای حداکثر تعداد کلاینت دارند که بعد از آن از برقراری اتصال بیشتر امتناع می‌کنند. با نوشتن یک wrapper ساده روی aireplay-ng می‌توانید به صورت خودکار صدها درخواست اتصال با آدرس‌های MAC رندم به نقطه دسترسی بفرستید. با این کار جدول نقطه دسترسی را تا حداکثر مجاز پر می‌کنید و نقطه دسترسی درخواست جدیدی قبول نخواهد کرد. به این کار حمله Denial of Service یا DoS یا منع سرویس‌دهی می‌گویند که می‌تواند روتر را از کار بیندازد یا آن را وادار به راه‌اندازی مجدد کند. این کار می‌تواند باعث شود ارتباط همه کلاینت‌ها قطع شود و نتوانند به شبکه وصل شوند.