• کد مترجم700
     
     کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  700 ترجمه زمینه کامپیوتر را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 700 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها  

 

ترجمه از فارسی به انگلیسی:

زمینه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه:تحریک سازی سنسور با استفاده از مسیریابی های انطباقی در شبکه های سنسوری چندرسانه ای بی سیم

متن اصلی به  فارسی :

امروزه به علت توسعه ی دوربین های  و میکروفون هایی که به صورت بی سیم به دستگاه های قادر به بازیابی اطلاعات از قبیل جریان های صوتی و تصویری ، متصل می­شوند، شبکه ی سنسوری بی سیم چندرسانه ای  را می­توان به عنوان یکی از حوزه های روبه رشدی مطرح کرد. تا به امروز، تقریباٌ تمامی شبکه های سنسوری بی سیمی که گسترش یافته اند، پارامترهای فیزیکی عددی را اعم از دما، میزان رطوبت و غیره را اندازه گیری می­کنند.لذا برای اتخاذ این رویکرد، گره های مربوط به سنسور شبکه های چندرسانه ای بی سیم  را نباید گسترش داد. گره های مربوط به ، مجهز به دوربین ها، میکروفون ها، و سنسورهایی می­باشند که محتوای چندرسانه ای را تولید می­کنند. مسیریابی در شبکه های سنسوری بی سیم، یکی از موضوعات مهم می­باشد، چرا که گره های  که داده ها را حس می­کنند، نیاز دارند تا با ایستگاه پایه ارتباط برقرار کنند. عناصر کلیدی در طراحی یک پروتکل مسیریابی در ، عبارتند از: بهره وری انرژی، مسیریابی انطباقی، زمانبندی بسته های چند رسانه ای، کیفیت سرویس و تقاضای پهنای باند بالا.امروزه پروتکل های مسیریابی بسیاری برای  ها پیشنهاد شده است. طراحی پروتکل های مؤثر تر بر حسب آگاهی انرژی، زمانبندی بسته های تصویری و کیفیت سرویس بر حسب آرایش نقاط مقابله، هنوط مبحثی چالش برانگیز می­باشد. این مقاله، به بحث و گفتگو پیرامون طراحی پروتکلی مسیریابی در شبکه های سنسوری بی سیم ­می­پردازد، که در این شبکه ها، قابلیت اطمینان، تأخیر پایین در تحویل داده های حس شده از منبع به گره ی مقصد، دارای اولیت بالایی می­باشد.این معماری پیشنهادی ما،  نامیده می­شود که سرواژه ی برای تحریک سازی سنسور، با استفاده از مسیریابی تطبیقی و آرایش نقطه ی مقابله آگاه از [1]QOS بر روی شبکه های سنسوری چندرسانه ای بی سیم می­باشد.، تحریک سازی سنسورها را بر اساس تقاضا و انتخاب مسیری برای محاوره بین دو گره مانند سنسور یا گره ی بازپخش، فراهم می­سازد. این ویژگی، باعث افزایش طول عمر شبکه شده و همچنین از امنیت و  نیز پشتیبانی می­کند.

 


 

[1] Quality Of Services

 

متن ترجمه شده به انگلیسی:

 Wireless Multimedia Sensor Network(WMSN) is ablooming field due to the development of CMOS cameras and Microphones which are wirelessly interconnected devices that are able to retrieve multimedia content such as video and audiostreams

. As of today, almost all deployed wireless sensordata networks measure scalar physical parameters like temperature, pressure humidity etc. To capture the image, video Wireless Multimedia Sensor nodes (WMSn) are to be deployed.The node of WMSn is equipped with cameras, microphones, and sensors producing multimedia content. Routing in Wireless Sensor Network is an important issue since WMS nodes that senses the data need to be communicated to the base station. The key issues in design of routing protocol in the WMSN are energy efficiency, adaptive routing, multimedia packet scheduling, Quality of service (QOS) and high bandwidth demand.Many routing protocols have been proposed for the WMSN .The design of more efficient protocols in terms of energy awareness,video packet scheduling and QOS in terms of check point arrangement is still remains a challenge. This paper discuss the design of the routing protocol in wireless multimedia sensor network which is power aware, reliable and has low latency in delivering the sensing data from source or sink node to the destination node . The new proposed architecture called ASARCACTUATION SENSOR ADAPTIVE ROUTING WITH CHECKPOINT.ASARC provides actuation of sensor on demand basis and selection of path for communication between any two nodes such as sensor or relay node without video distortion.This feature enhances the lifetime of the network and also it supports

security and QOS.