ثبت نام کنید و سفارش دهید!
جمعه ۲۲ فروردین ۹۹
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

آشنایی با پرسنل ایران تایپیست

برای آشنایی بیشتر بر روی لینک های زیر نیز میتوانید کلیک نمایید
درباره ما
بازدید مجازی از دفتر کار ما!
گالری عکس ایران تایپیست


  کافی است در وبسایت ثبت نام و سفارش تایپ یا ترجمه یا چاپ کتاب ثبت نمایید
سفارش آنلاین  
صدور فاکتور رایگان است 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

چاپ کتاب

مدیر ارشدان: خانم دکتر شهاب              09197349500 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه و تایپ تهران

مدیر شعبه انقلاب ایران تایپیست: آقای شهبازی      09199398917 
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه کتاب

مدیر داخلی ایران تایپیست: خانم فدایی 09198244151

 

 


برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

صفحه بندی کتاب

چاپ کتاب: آقای امیریان         09198282100   

 


    

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تایپ

مدیر بخش تایپ: اقای شریعتی        09196889320 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ارشدان

مدیریت شتابدهنده آکا: دکتر شمس الدین یوسف آملی


   


برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه تخصصی

مدیر روابط عمومی: آقای شیردل         09199398913

 


 

   برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

مهسا قبادی

مدیر مارکتینگ و امور نمایندگی ها: خانم قبادی             09198282040
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه فوری

پی گیری ترجمه: آقای مسلمی         09197349200

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه مقاله دانشجویی

مدیر بخش ترجمه: خانم عبدی       09199398915
 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

سایت ترجمه

پی گیری ترجمه: خانم رازنهان  09195920595

 


 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه حرفه ایی

قیمت گذاری ترجمه: خانم بهزادی        09195920598

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تایپ فوری

پی گیری تایپ: خانم رجاییان       09195920597

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه دقیق

پی گیری ترجمه: خانم کرمیان         09198282007

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ترجمه میدان انقلاب

پی گیری تایپ و ترجمه شعبه انقلاب: خانم حاجی زاده

 

   

   

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تایپ پایان نامه

پی گیری تایپ: خانم خدادادی           09197349300


 

    

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

دیجیتال مارکتینگ

مسئول کارگزینی: خانم علوی             09196889330


 

   

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

تحقیق

قیمت گذاری بخش تحقیق: خانم آدر           09195920594

   


 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

آذر بیک زاده

قیمت گذاری بخش تحقیق: خانم بیک زاده        09197349100
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

معصومه رحمانپور

پیگیری تایپ: خانم رحمان پور           09193715575
  برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید 

ایران تایپیست

مسئول تدارکات: خانم الله قلی


 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از پرسنل می توانید بر روی عکس آنها کلیک نمایید

ایران تایپیست

مسئول تدارکات: خانم موسویبرای آشنایی بیشتر بر روی لینک های زیر نیز میتوانید کلیک نمایید
درباره ما
بازدید مجازی از دفتر کار ما!
گالری عکس ایران تایپیست

Link: http://irantypist.com/page/آشنایی-با-پرسنل-ایران-تایپیست--39.html