ثبت نام کنید و سفارش دهید!
جمعه ۰۷ اردیبهشت ۹۷
جستجوگر جزوه
عنوان جزوه

دانشگاه

مقطع

انتخاب گروه

انتخاب رشته

انتخاب گرایش

new order
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

جدیدترین جزوه ها

پرستاری-خلاصه شده کودکان
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006337 کارشناسی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
پرستاری-بهداشت مادر و نوزاد
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006336 کارشناسی 200,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
پرستاری-کودک بیمار
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006335 کارشناسی 250,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
پرستاری-کودک سالم
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006334 کارشناسی 250,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
ریاضی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت اقتصاد
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006326 کارشناسی 250,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
ریاضیات مهندسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006324 کارشناسی 500,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
ریاضیات مهندسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006323 کارشناسی 500,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
اقتصاد خرد
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006321 کارشناسی ارشد 400,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
توسعه کشاورزی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006320 کارشناسی 500,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
مدیریت زنجیره‌ی تأمین
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006317 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
سوالات کنکور علوم کامپیوتر89 تا 96
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006316 کارشناسی ارشد 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
طراحی الگوریتم‌ها
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006315 کارشناسی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
نظریه گراف و کاربردهای آن
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006314 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
مبانی سازمان و مدیریت
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006313 کارشناسی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
رفتار سازمانی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006312 کارشناسی ارشد 150,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
ارتباطات سازمانی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006306 کارشناسی ارشد 2,000,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
مع آوری شده کارشناسی ارشد
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006304 کارشناسی 10,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
نمونه سوالات کمک بهیاری
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006301 کاردانی 10,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
ریاضیات مهندسی پیشرفته
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006300 کارشناسی ارشد 550,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
ریاضی مهندسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006298 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
اصول فقه 2
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006294 کارشناسی 350,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
اصول فقه 2
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006293 کارشناسی 350,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
اصول فقه 2
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006292 کارشناسی 350,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
اصول فقه 2
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006291 کارشناسی 350,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
طراحان چگونه می اندیشند؟
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006290 دکتری تخصصی 80,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
مبانی طراحی داخلی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006289 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
هندبوک(مرجع کامل) نورپردازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006288 دکتری تخصصی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
مذاکره های برد-برد
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006287 کارشناسی ارشد 200,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006286 کارشناسی ارشد 400,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006285 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006284 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006283 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006282 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006281 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006280 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006279 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006278 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006277 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006276 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006275 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
جزوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006274 کارشناسی 150,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بهینه سازی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006273 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
اصول تنظيم جيره هاي غذايي (جيره نويسي) به صورت کاملا عملی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006272 کارشناسی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
Art and Science of Protective Relay
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006271 کارشناسی ارشد 70,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
کتاب آموزش برگه علائم اختصاری پزشکی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006254 کارشناسی ارشد 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
کتاب آموزش برگه علائم اختصاری پزشکی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006253 کارشناسی ارشد 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
کتاب آموزش برگه علائم اختصاری پزشکی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006252 دکتری تخصصی 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
آموزش برگه علائم اختصاری پزشکی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006251 کارشناسی 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
آموزش برگه علائم اختصاری پزشکی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006250 کاردانی 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
شبکه های بی سیم بدن
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006242 کارشناسی ارشد 500,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
بودجه بندی سرمایه ای
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006241 کارشناسی ارشد 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
پایگاه داده پیشرفته
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006240 کارشناسی ارشد 500,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
کتاب کامل kit به همراه فایل صوتی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006238 دکتری تخصصی 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
نمونه سوالات آزمون MSRT
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006237 کارشناسی ارشد 50,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006236 کارشناسی 10,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
ارزیابی ذخایر معدنی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006235 کارشناسی 60,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زمین شناسی اقتصادی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006234 کارشناسی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
الکترونیک 1
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006233 کارشناسی 200,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
nazarie haye jameshenasi
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006230 کارشناسی ارشد 600,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
mafahime jameshenasi
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006229 کارشناسی ارشد 300,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
sociology basic
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006228 کارشناسی ارشد 400,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
advanced grammar
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006227 کارشناسی ارشد 500,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
شاخص های ارزیابی محلات علمی معتبر
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006226 کارشناسی ارشد 20,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
سرقت ادبی و روش های جلوگیری
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006221 کارشناسی ارشد 10,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
DOI چیست
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006220 کارشناسی ارشد 10,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
راهنمای استفاده از گوگل اسکولار
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006218 کارشناسی ارشد 20,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
شاخص H
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006216 کارشناسی ارشد 5,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
آموزش نرم افزار ADVISOR
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006209 کارشناسی 120,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مجموعه کشاورزی 6 و 7
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006207 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مجموعه کشاورزی 5
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006206 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مجموعه کشاورزی 4
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006205 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مجموعه کشاورزی 3
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006204 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مجموعه کشاورزی 2
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006203 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مجموعه کشاورزی1
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006202 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مهندسی کامپیوتر
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006201 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مهندسی شیمی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006200 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مهندسی صنایع
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006199 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مواد
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006198 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مکانیک
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006197 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- عمران
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006196 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- برق
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006195 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- هنر
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006194 کاردانی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- معماری
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006193 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- محیط زیست
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006192 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- فیزیک
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006191 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- شیمی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006190 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- زیست شناسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006189 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- زمین شناسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006188 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- ریاضی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006187 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- علوم سیاسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006186 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- علوم اجتماعی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006185 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- مدیریت
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006184 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- فلسفه
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006183 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- علوم اقتصادی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006182 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- روانشناسی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006181 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- حسابداری
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006180 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- حقوق
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006179 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- جغرافیا
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006178 کاردانی 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- تاریخ
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006177 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر
زبان تخصصی ارشدان- پزشکی
سریال مقطع قیمت اطلاعات
10006176 کارشناسی ارشد 100,000 ريال خرید جزوه توضیحات بیشتر