• کد مترجم 700

کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  700 ترجمه زمینه  تخصصی مدیریت و حسابداری را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 700 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها  

سخن مترجم :

یک مترجم زبده و حرفه ای، باید قابلیت واژه سازی برای لغاتی که معادلی برای آنها در زبان فارسی تعریف نشده است را داشته باشد. اصولاٌ باید برای یافتن معادل دقیقی از یک واژه، مترجم باید به دیکشنری تخصصی استناد کند. حال ممکن است مواردی وجود داشته باشد که معادل دقیقی برای یک واژه تعریف نباشد. در این شرایط مترجم موظف است تا با بررسی و تحقیق آن واژه در بین منابع لاتین، معادل دقیقی را برای آن واژه سازی کند؛ این امر، یکی از تکنیک های فوق العاده مهمی است که در علم کامپیوتر بسیار باید مد نظر قرار گیرد.


ترجمه از فارسی به انگلیسی:

زمینه: مدیریت و حسابداری

موضوع نمونه ترجمه:  رابطه ی بین هوش احساسی و استرس شغلی میان مهندسین در سطح مدیریتی، در سازمان بخش عمومی

متن اصلی به  فارسی:

هدف این مطالعه، کاوش و بررسی رابطه ی بین هوش احساسی و استرس شغلی میان مهندسین در سازمانهای بخش عمومی میباشد. هوش احساسی، یکی از مشخصه های مهم برای رویارویی با استرس در محیط کاری میباشد. فرضیه سازی شده بود یک تاثیر قابل ملاحظه ای از هوش احساسی بر ئی سطح استرس میان مهندسین وجود دارد. داده هایی از یک جمعیت 30 نفری از مهندسینی که در یک سازمان بخش عمومی کار میکردند، جمع آوری شد. هوش احساسی به وسیله ی مقاسی اندازه گیری میشود که توسط M.K Mandal توسعه پیدا کرد. همچنین استرس شغلی نیز با استفاده از استرس نقش شغلی اندازه گیری میشود، که این مقیاس، توسط Uday Pareekh توسعه پیدا کرد. مقادیر میانگین و SD، نیز محاسبه شد و یافته شد که این مقادیر، برای سطح استرس نرمال بوده ولی برای سطح هوش احساسی بالا میباشد. تحلیلات رگرسیونی نشان داد که تاثیر هوش احساسی، بر روی سطح استرس شغلی قابل ملاحظه است.

متن ترجمه شده به انگلیسی:

This present study aimed at exploring the relation between emotional intelligence and job stress among engineer at public sector organization. Emotional intelligence is an important trait for handling stress at work place. It was hypothesized that there will be significant influence of emotional intelligence on stress level among engineers. Data was collected from a sample of N=30 from enginners working a public sector organization at managerial level at Assam. Emotional intelligence was measured by a scale developed by M.K. Mandal, and job stress was measured using Occupational role stress scale by Uday Pareekh(1983). The mean and SD values were calculated and found to be moderate in case of stress level and higher in case emotional intelligence level.. Regression analysis showed that influence of emotional intelligence was significant in occupational stress level among engineers at managerial level