• کد مترجم 1035

کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  1035 ترجمه زمینه  عمومی را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 1035 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

ترجمه از انگلیسی به فارسی:

زمینه: عمومی

موضوع نمونه ترجمه: مهندسی پزشکی

متن اصلی به  انگلیسی:

The PT selects the teaching mode at the start of the rehabilitation session using the GUI. S/he then assists the patient manually to perform the required motion with the RM. The maximum force/position values and time history of force and position data are recorded in the database in real time. These data are used to generate the same behavior by the RM and used in therapy mode to model the PT. For the therapy mode, the PT selects this mode via the GUI.In the therapy mode, the RM performs the therapy in the absence of a PT using the force and position data obtained during teaching mode. This data involve the reaction force of the patient that may or may not exist, depending on the kind of disability. Additionally, the therapy mode has two different modes: direct and reactive therapy. If the patient cannot resist, then the RM forces the patient's knee or hip to move within the limits learned from the PT during teaching mode; this action is called "direct therapy." In direct therapy mode, the RM simply repeats the motion of the PT

متن ترجمه شده به فارسی:

در آغاز جلسه توانبخشی,   PT (فیزیوتراپ)  با استفاده از   GUI (رابط کاربری گرافیکی) حالت آموزشی را انتخاب میکند .وی (زن یا مرد)؛ سپس با دست به بیمار کمک میکند تا با RM   به انجام حرکات مورد نظر بپردازد. حداکثر  میزان فشار / طرز قرار گیری  و تاریخچه زمانی اطلاعات نیروی فشار / طرز قرار گیری بلا درنگ در پایگاه داده ها ( دیتابیس) ثبت میشود. از این داده ها ، برای تولید همان حرکات توسط  RM استفاده می شود و در حالت درمانی نیز؛جهت الگو برداری از PTمورد استفاده قرار میگیرد. PT  از طریق GUI ( رابط کاربری گرافیکی) این حالت را برای درمان؛  انتخاب میکند.RM ، در حالت درمانی،  معالجه را ؛ در  نبودِ یک  PT  ؛ و با استفاده از اطلاعات مربوط به نیروی فشار / طرز قرار گیری که در حین آموزش به دست آمده انجام می دهد. این داده ها ؛ که ممکن است وجود داشته باشد یا نه ، بسته به نوع ناتوانی بیمار ؛واکنش وی را در پی دارد. علاوه بر این، درمان دارای دو حالت مختلف است: درمان مستقیم و  درمان واکنشی. اگر بیمار مورد نظر نتواند دوام بیاورد ؛ آنوقت  RM   با فشار؛ زانو و لگن او را وادار به حرکت در محدوده هایی  میکند که در طول حالت آموزشی از  PT آموخته است، این عمل "درمان مستقیم" نامیده میشود.  در درمان مستقیم،  RM  به سادگی  حرکت PT  را تکرار (تقلید)  میکند.