کد مترجم 772

کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  772 برای ترجمه زمینه شیمی استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 772 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها 

ترجمه از انگلیسی به فارسی :

زمینه: شیمی

موضوع نمونه ترجمه:شیمی

متن اصلی به انگلیسی:

Both compression and injection molding techniques for the fabrication of rubber products involve crosslinking or vulcanization which is invariably assisted by temperature and pressure. Vulcanization is a chemical process and therefore its simulation necessarily involves characterization of kinetic parameters. The kinetics of curing or vulcanization is somewhat complex as it depends upon the compound formulation, temperature and in some cases pressure. The present paper reports and discusses the application and utility of different techniques for characterizing the cure behavior of rubber compounds. Kinetic data has been fitted to various mathematical models in order to see which of the models can best represent the crosslinking behavior of selected rubber compounds. Finally, the kinetic data is used to simulate the injection molding process for relatively simple geometries.

متن ترجمه شده به فارسی:

هر دو روش قالب گیری فشرده و تزریقی برای ساخت محصولات لاستیکی (رزینی)، شامل اتصال عرضی یا جوش برقی (حرارتی) می باشند که همواره همراه با دما و فشار می باشد. جوش برقی یک فرآیند شیمیایی است و از اینرو شبیه سازی آن لزوماً شامل ویژگی های پارامترهای سینتیک می باشد. سینتیک پخت یا حرارت زیاد تا حدی پیچیده است زیرا به فرمولاسیون ترکیب، دما و در برخی موارد به فشار بستگی دارد. مقاله ی حال حاضر، کاربرد و استفاده از تکنیک های مختلف برای توصیف رفتار پخت ترکیبات لاستیکی را بحث کرده و گزارش می دهد. داده های سینتیک مطابق با مدل های مختلف ریاضی می باشند تا اینکه مشاهده کنند که کدام مدل می تواند رفتار اتصال عرضی ترکیبات لاستیکی منتخب را بهتر نشان دهد. در نهایت، داده های سینتیک برای شبیه سازی فرآیند قالب گیری تزریقی برای اشکال هندسی نسبتاً ساده مورد استفاده قرار می گیرند.