شنبه ۱۲ اسفند ۰۲
ثبت سفارش ورود به سیستم
نماد اعتماد
logo-samandehi
new order
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

نمونه کارهای انواع خدمات در ایران تایپیست

  • در این صفحه میتوانید انواع نمونه کارهای مختلف را بررسی نمایید
  • سمت راست روی هر کدام کلیک نمایید، نمونه کارهای همان دسته نشان داده خواهد شد

نمونه کار استخراج مقاله از پایان نامه، استخراج مقاله فارسی علمی پژوهشی

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با مدادرنگی

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی بنر

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار ویراستاری، ویراستاری ادبی

نمونه کار دوبله، دوبله تک صدا با یک گوینده مرد

نمونه کار گویندگی، گویندگی از کتاب

نمونه کار استخراج مقاله از پایان نامه، استخراج مقاله انگلیسی ISI

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار صفحه آرایی، صفحه آرایی در ایندزاین

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی کاراکتر

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با کلاژ

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی کاراکتر

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با دیجیتال فری هند

نمونه کار صفحه آرایی، صفحه آرایی در ایندزاین

نمونه کار صفحه آرایی، صفحه آرایی در ایندزاین

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی بنر

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی کارت پستال

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی کارت ویزیت

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی پوستر

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از پایان نامه

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از کتاب

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از کتاب

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از مقاله

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی لوگو

نمونه کار بازنویسی، بازنویسی سایت

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار کارهای آزمایشگاهی، آزمایشگاه خاک شناسی

نمونه کار کارهای آزمایشگاهی، آزمایشگاه خاک شناسی

نمونه کار استخراج مقاله از پایان نامه، استخراج مقاله فارسی علمی پژوهشی

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از پایان نامه

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی پوستر

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با آبرنگ

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از سایت

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از کتاب

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از کتاب

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از مقاله

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی سربرگ

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی پوستر

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی لوگو

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی سربرگ

نمونه کار طراحی گرافیکی، طراحی پوستر

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از مقاله

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با مدادرنگی

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با مدادرنگی

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با مدادرنگی

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با مدادرنگی

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با مدادرنگی

نمونه کار تصویرگری کتاب کودک، تصویرگری کتاب کودک با مدادرنگی

نمونه کار تحلیل آماری، تحلیل آماری با SPSS

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار رفرنس نویسی، رفرنس نویسی با Word

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار تهیه پاور پوینت، تهیه پاورپوینت از پایان نامه

نمایش و دانلود فایل

نمونه کار گویندگی، گویندگی از کتاب