• کد مترجم 700

کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  700 ترجمه زمینه کامپیوتر را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 700 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها  

سخن مترجم:

اصولاٌ در زمینه ی ترجمه ی علوم کامپیوتر، مترجم به مواردی برخورد میکند که نمی­تواند یک معنی مفهومی را برای عبارتی خاص برای ترجمه ی یک متن ارائه دهد. به عبارت دیگر، در صورتی که مترجم، دقیقاٌ خود متن را به فارسی برگرداند، ممکن است برای کاربران از نظر مفهومی، معنایی نداشته باشد. لذا یک مترجم دلسوز، موظف است تا بررسی منابع لاتین، بهترین معنی مفهومی را برای آن عبارت، تدارک بیند. به عنوان مثال، کلمه ی anti-disassembly در زبان فارسی، معادلی ندارد. در صورتی که مترجم به عنوان مثال بخواهد این لغت را به عنوان ضد دمونتاژ ترجمه کند، ممکن است برای کاربر معنی نداشته باشد.پس همواره بهتر است برای چنین لغاتی، یا مترجم دارای تخصص در واژه سازی بوده و یا بتواند معنی مفهوهی آن عبارت را ارائه دهد. لذا همانطور که در ترجمه ی بالا مشاهده میکنید، عبارت مفهومی واژه ی anti-disassembly از بین منابع لاتین پیدا شده و در متن ضممیه شده است.

 

ترجمه از فارسی به انگلیسی:

زمینه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه: بدافزار

متن اصلی به  فارسی:

تکنیک Anti-disassembly ، از نظر مفهومی، به معنای تبدیل کدهای استفاده شده در یک برنامه به زبان اسمبلی میباشد. این تکنیک، از کدهای برنامه نویسی یا داده های خاصی در یک برنامه برای ایجاد لیستی از برنامه های اشتباه استفاده میکند.  خالقان بدافزار، از این تکنیک در زمان پروسه ی ساخت یا توسعه ی یک برنامه استفاده کرده و آنرا در داخل کد منبع بدافزار بکار میگیرند.

تمامی بدافزارها[1] با هدف خاصی طراحی شده اند: ثبت کلیدهای فشرداده شده در صفحه کلید، دسترسی غیرمجاز از در پشتی، استفاده از یک سیستم هدف برای ارسال ایمیل های انبوه به منظور فلج ساختن سرویس دهنده و ...

خالقان بدافزار، از چیزی فراتر از موارد ذکر شده برای پیاده سازی تکنیک های خاص استفاده میکنند، چرا که نیاز است تا همواره هیچ ردی از خود برای کاربران یا مدیر سیستم باقی نگذارند. این افراد از تکنیک های anti-disassembly به منظور تأخیر یا جلوگیری از تحلیلات مربوط به تشخیص کدهای بدذات استفاده میکنند. از تکنیک مهندسی معکوس میتوان بر روی هر کدی که به صورت موفقیت آمیز اجرا میگردد، استفاده کرد؛ ولی خالقان بدافزار، با مجهز کردن کدهایشان به تکنیک های Anti-disassembly و Anti-debugging، سطح و پیچیدگی مهارت های مورد نیاز برای تشخیص بدافزار را افزایش میدهند.عدم توانایی تحلیل گران بدافزار در فهم قابلیت های بدافزار و به موجب آن، عدم توانایی در اتخاذ الگوریتم های رمزگشایی یا طراحی امضاهای امنیتی در شبکه، منجر به تعلیق و شکست پروسه های تحقیقاتی زمانبر به منظور کشف بدافزار میگردد.[1] maleware

متن ترجمه شده به انگلیسی:

Anti-disassembly uses specially crafted code or data in a program to cause disassembly analysis tools to producean incorrect program listing. This technique is crafted by malware authors manually, with a separate tool in the build and deployment process or interwoven into their malware’s source code.All malware is designed with a particular goal in mind: keystroke loggingbackdoor access, using a target system to send excessive email to cripple serversand so on. Malware authors often go beyond this basic functionality toimplement specific techniques to hide from the user or system administratorusing rootkits or process injection, or to otherwise thwart analysis anddetectionMalware authors use anti-disassembly techniques to delay or preventanalysis of malicious code. Any code that executes successfully can be reverseengineered,but by armoring their code with anti-disassembly and antidebuggingtechniques, malware authors increase the level of skill requiredof the malware analyst