ثبت نام کنید و سفارش دهید!
دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۹۸
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

منابع کنکور دکترای مدیریت دولتی
جدیدترین و کاملترین منابع کنکور دکتری مدیریت
معرفی کلیه منابع دکترا طبق آخرین تغییرات سازمان سنجشلیست منابع کنکور دکترای مدیریت دولتی:
زبان انگلیسی عمومی:
کتاب 504 واژه
کتاب 1100 کلمه تافل
تافل لانگمن
تافل کمبریج
زبان عمومی _ تالیف محمدرضا ناصرزاده و رضا نعمتی
کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکترا _ تالیف رضا خیرآبادی
زبان عمومی _ تالیف اباذر نورحسینی
زبان عمومی _ تالیف محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی
گرامر جامع زبان انگلیسی از پایه تا تافل _ تالیف آرش روزبهانی و سعید پیکارجو

استعداد تحصیلی:
استعداد تحصیلی ویزه آزمون دکتری _ هادی مسیح خواه و محمد وکیلی
استعداد تحصیلی و GMAT ویژه مدیریت _ تالیف دکتر عرفانیان
کناب سبز GMAT _ تالیف آقایان وکیلی، مسیح خواه و قوی پنجه
استعداد تحصیلی دکترای مدرسان شریف
GMAT و استعداد تحصیلی رشته مدیریت_ تالیف دکتر احمد صداقت
بانک آزمون GMAT _ هادی مسیح خواه و محمد وکیلی
2000 تست GMAT _ تالیف دکتر عرفانیان
GMAT _ مجموعه چهارجلدی انتشارات نگاه دانش
مجموعه سوالات هوش آزمونهای استخدامی ادواری

آمار و کاربرد آن در مدیریت:
آمار و کاربرد آن در مدیریت _ تالیف دکتر عادل آذر، منصور مومنی و سسعید جعفری

مبانی سازمان و مدیریت:
مبانی سازمان و اصول مدیریت _ علی رضائیان
مدیریت عمومی _ سید مهدی الوانی
منابع انسانی _ اسفندیار سعادت
تجزیه وتحلیل سیستم ها _ علی رضائیان
طراحی و ساختار _ رابینز
رفتار سازمانی _ علی رضائیان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:
مدیریت ما مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی _ تالیف علی اصغر پورعزت
مدیریت اسلامی، رویکزدها _ تالیف علی تقی امیری و حسن عابدی جعفری
مدیریت اسلامی _ تالیف علی اکبر افجه ای
مدیریت اسلامی و الگوهای آن _ لطف الله فروزنده دهکردی
اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن _ تالیف ولی الله تقی پورفر
مدیریت در اسلام _ زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی

نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی:
نظریه  های سازمان دولتی _ تالیف دنهارت، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد
مدیریت دولیت نوین: نگرشی راهبردی(استراتژیک)، سیر اندیشه ها، مفاهیم  نظریه ها _ تالیف اون هیوز، ترجمه الوانی و همکاران
مبانی دانش  اداره دولت و حکومت(مبانی مدیریت دولتی) _ تالیف علی اصغر پورعزت
گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی _ تالیف سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد
چالش های مدیریت دولتی _  تالیف حسن دانایی فرد
درآمدی بر نظری های مدیریت دولتی _  تالیف رضا طهماسبی
مبانی مدیریت دولتی: نظریه های دولت و اداره امور عمومی در ایران _ تالیف روح الله نوری

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری:
تصمیم گیری و تعیین خطی مشی دولتی _  تالیف سید مهدی الوانی
فرآیند خط و مشی گذاری عمومی _ تالیف فتاح شریف زاده و سید مهدی الوانی
مطالعه خط و مشی عمومی _ تالیف هاولت و رامش، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن
تحلیل فرآیندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری - تالیف محمدسعید تسلیمی
تصمیم گیری  و تعیین خط مشی دولتی _ تالیف حسن گیوریان و محمدرضا ربیعی
فرآیند خط مشی گذاری عمومی، رویکردی تکاملی _ تالیف لستر و استوارت، ترجمه طبری، میکائیلی و خورشیدی
تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی _ تالیف رحمت الله قلی پور
نظریه  های سازمان دولتی _ تالیف دنهارت، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد
تصمیم گیری های چند معیاره _ تالیف محمدجواد اصغرپور
تصمیم سازی برای مدیران _ تالیف توماس ال ساعتی، ترجمه علی اصغر توفیق
تصمیم گیری با چندین هدف_ محمدرضا مهرگانمنابع دکترای رشته مدیریت سال 96


برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید صفحات زیر را مطالعه بفرمایید.

Link: http://irantypist.com/page/منابع-کنکور-دکترای-مدیریت-دولتی-73.html