• کد مترجم 220
     
     کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  220 ترجمه زمینه شیمی   را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 220 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

 سخن مترجم:

  برای دریافت و رساندن مفهوم دقیق ترجمه متون تخصصی علوم پایه نیازبه احاطه کامل برموضوع و آگاهی از معنا و مفهوم لغات و اصطلاحات تخصصی آن رشته ،می­باشد و البته تجربه و تسلط مترجم در ارائه ترجمه ای شیوا و روان بدون تغییرمفهوم علمی موضوع بسیارحائزاهمیت است. بنده با داشتن مدرک کارشناسی ارشد شیمی آلی و تجربه چندین سال تجربه ترجمه دانشگاهی متون تخصصی شیمی و گرایش های مرتبط به آن؛ به شما اطمینان میدهم که بهترین ترجمه تخصصی را در این رشته میتوانید دریافت نمایید.

باتشکر از اعتمادشما

ترجمه از انگلیسی به فارسی:

زمینه: شیمی

موضوع نمونه ترجمه: شیمی آلی، سنتزکومارین ها

متن اصلی به  انگلیسی :

Mesoporous zirconium phosphate (m-ZrP) is used as a solid acid catalyst for the synthesis of coumarins via Pechmann condensation reaction and gave high catalytic activity for the condensation of phenols and ethyl acetoacetate in both conventional heating as well as microwave assisted method. The condensation reaction is studied in detail by varying the reaction parameters like effect of solvent, molar ratio of the reactants, temperature, and catalyst loading. Among the substituted phenols, m-amino phenol is more reactive and 100% yield is obtained in very short time at low temperature due to the presence of ring activating amine group in meta position. The m-ZrP is also active even for simple phenol and 57% yield of 4-methyl coumarin is obtained in conventional heating method. Microwave assisted synthetic method is found to be advantageous over conventional heating for the synthesis of coumarins, as it provides improved yield in very less time.

متن ترجمه شده به فارسی:

مزوپوروز زیرکونیوم فسفات(m-ZrP) به عنوان کاتالیزوری برای سنتز کومارین ها توسط واکنش تراکمی پچمن مورد استفاده قرارمی­گیرد و فعالیت کاتالیزوری خوبی را برای تراکم فنولها و اتیل­استواستات درهر دو روش متعارف حرارتی و نیز روش کار با ماکروویو نشان داد. جزئیات واکنش تراکمی از طریق تغییر پارامترهای واکنش  ازجمله تاثیر حلال، نسبت مولی واکنش­دهنده ها، دما وظرفیت کاتالیزور مورد مطالعه قرارگرفت. در میان مشتقات فنول، m-آمینوفنول فعال ­تر بوده­است و محصول 100 درصدی در زمان کوتاهی و در دمای پایین به دست­آمد که این فعالیت مربوط به حضور حلقه فعال کننده آمینو، در موقعیت متا میشود. همچنین کاتالیزور m-ZrP  حتی برای فنول ساده هم فعالیت نشان می­دهد و محصول 57% درصدی از 4-متیل کومارین را در روش حرارتی بدست می­دهد. روش سنتز به کمک ماکروویو را مفیدتر از روش متداول حرارتی یافتیم، به صورتی که این روش افزایش محصول را در زمان بسیار کوتاهتری ایجادکردند.