ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۰۱ اسفند ۹۸
موضوعات خبری
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

نمونه ترجمه متن عمومی/گزارش تحقیق/ کد نمونه ترجمه A486

کاربر گرامی:  

شما می توانید از کد مترجم  1937  ترجمه زمینه حسابداری و مدیریت  را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 1937  را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها 


ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه: عمومی

موضوع نمونه ترجمه: گزارش تحقیق

 

متن اصلی به  انگلیسی :

Research report is considered a major component of the research study for the research task remains incomplete till the report has been presented and/or written. As a matter of fact even the most brilliant hypothesis, highly well designed and conducted research study, and the most striking generalizations and findings are of little value unless they are effectively communicated to others. The purpose of research is not well served unless the findings are made known to others. Research results must invariably enter the general store of knowledge. All this explain the significance of writing research report. There are people who do not consider writing of report as an integral part of the research process. But the general opinion is in favor of treating the presentation of research results or the writing of report as part and parcel of the research project. Writing of report is the last step in a research study and requires a set of skills somewhat different from those called for in respect of the earlier stages of research. This task should be accomplished by the researcher with utmost care; he may seek the assistance and guidance of experts for the purpose.

متن ترجمه شده به  فارسی :

گزارش تحقیق جزء مهمی از آن است زیرا کار تحقیق بدون ارائۀ گزارش ناتمام میماند. در حقیقت حتی درخشانترین فرضیه، بهترین طرح تحقیق، و برجستهترین نتیجهگیری بدون انتقال مناسب به دیگران کمترین ارزشی ندارد. هدف تحقیق بدون ارائۀ یافتههای آن به دیگران حاصل نمیشود. نتایج تحقیق باید دائماً در بازار علم و آگاهی عرضه شود. تمام اینها اهمیت گزارشنویسی برای تحقیق را تشریح میکند. برخی گزارشنویسی را بخش اساسی فرایند تحقیق نمیدانند. اما عقیدۀ عمومی ارائۀ نتایج تحقیق یا گزارشنویسی را بخش جداییناپذیر پروژۀ تحقیق میداند. گزارشنویسی آخرین مرحلۀ تحقیق است و مهارتهایی جدای از مهارتهای مورد نیاز برای مراحل قبلی تحقیق میطلبد. محقق باید این کار را با بیشترین دقت انجام دهد؛ و برای این منظور میتواند از افراد خبره کمک و راهنمایی بگیرد.

****************

شما میتوانید نظر خود را در مورد این نمونه ترجمه در زیر همین صفحه اعلام نمایید.

 مطمناً نظر را شما در جهت بهبود کیفیت خدمات ترجمه خود به کار خواهیم برد.


Link: http://irantypist.com/news/نمونه-ترجمه-متن-عمومی/گزارش-تحقیق/-کد-نمونه-ترجمه-A4860.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* ایران تایپیست هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.