ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۰۱ اسفند ۹۸
موضوعات خبری
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

نمونه ترجمه متن شیمی / حذف رنگ از محلول با فتوکاتالیز/ کد نمونه ترجمه A466

کاربر گرامی:  

شما می توانید از کد مترجم  1706   ترجمه زمینه شیمی را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 1706  را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها 


ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه: شیمی

موضوع نمونه ترجمه: حذف رنگ از محلول با فتوکاتالیز

 

متن اصلی به  انگلیسی :

The nano sized TiO2 and ZnO are the most active photocatalysts. Methylene blue was used as a reference molecule for the photocatalytic degradation. The TiO2 and ZnO can totally remove methylene blue dye. The effect of various process parameters like initial concentration, contact time, dose of catalyst and pH on the extent of removal of dye by photocatalysis in presence of TiO2 and ZnO was studied. The results showed that the percentage of dye removal increases with increase in contact time. The optimum contact time was fixed at 180 minutes for both nanomaterials. The results of this study reveal that the dyes could be removed by semiconducting nanomaterials assisted photocatalytic degradation. The semiconducting materials were analyzed by XRD and SEM before and after degradation of methylene blue.

 

متن ترجمه شده به  فارسی :

نانو ذرات TiO2 و ZnO جزء فعال­ترین فتو کاتالیست­ها هستند. متیلن بلو به عنوان یک مولکول مرجع برای تخریب فتو کاتالیستی استفاده شد. TiO2 و ZnO می­توانند رنگ متیلن بلو را به طور کامل حذف کنند. اثر پارامترهای مختلف فرایند مانند غلظت اولیه، زمان تماس، مقدار کاتالیزور و pH روی میزان حذف رنگ توسط فتو کاتالیز در حضور TiO2 و ZnO بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد حذف رنگ با افزایش زمان تماس افزایش می­یابد. زمان تماس بهینه برای هردو نانو ذره 180 دقیقه بود. نتایج این مطالعه نشان داد که حذف رنگ­ها با تخریب فتوکاتالیستی به همراه نانو ذرات نیمه رسانا امکان پذیر است. مواد نیمه رسانا قبل و بعد از تخریب متیلن بلو توسط XRD و SEM آنالیز شدند.

Link: http://irantypist.com/news/نمونه-ترجمه-متن-شیمی-/-حذف-رنگ-از-محلول-با-فتوکاتالیز/-کد-نمونه-ترجمه-A4664.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* ایران تایپیست هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.