ثبت نام کنید و سفارش دهید!
شنبه ۱۷ خرداد ۹۹
موضوعات خبری
نماد اعتماد
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

نمونه ترجمه متالورژی و مواد/زیست ماده/ کد نمونه ترجمه A721

کاربر گرامی:

شما می توانید از کد مترجم 16396 ترجمه زمینه متالورژی و مواد را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید


ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها 


ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه: متالورژی و مواد

موضوع نمونه ترجمه: زیست ماده


متن اصلی به  انگلیسی:

The surface energy of various biomaterials coated with adhesion molecules used in cell culture 
This study calculates the surface energy of polystyrene tissue culture plastic, silicon, silicon dioxide and indium tin oxide, all of which have applications in tissue culture. The adhesion molecules: collagen, fibronectin, poly-L-ornithine and poly-D-lysine, were coated onto these various surfaces, and the surface energy of the coated substrates calculated. Coating with fibronectin was found to produce a monopolar acidic surface while poly-D-lysine, poly-L-ornithine and collagen coatings were found to produce monopolar basic surfaces.
The calculated surface energy components of the coated materials were then used to give a quantitative determination of the magnitude of their hydrophobicity. It was concluded that collagen, polylysine and polyornithine could provide a hydrophobic or hydrophilic surface depending on the underlying substrates they were coated on. The measurement obtained for fibronectin, unlike the other adhesion molecules, was independent of the underlying surface and remained hydrophobic on all substrates tested.
Wetting experiments were carried out on the coated substrates,using the tissue culture medium Dulbeccos modified eagles medium, both containing and not containing serum proteins, and saline solution.These liquids that are commonly used in tissue culture, were then used to provide information how these liquids behave on various substrates coated with the adhesion molecules. Results show that fibronectin coated surfaces represent the most phobic surface for all three liquids.


متن ترجمه شده به  فارسی :

انرژی سطحی زیست ماده  های مختلف پوشش داده شده با مولکولهای چسبنده مورد استفاده در کشت سلولی
این مطالعه، انرژی سطحی کشت بافت پلی استایرن، سیلیکون، دی اکسید سیلیکون، اکسید قلع ایندیوم را محاسبه می کند، تمام اینها کاربردهایی در کشت- بافت دارند. مولکولهای چسبنده : کولاژن، فیبرونکتین، پلی ال اورنیتین و پلی دی لیزین، بر روی این سطوخ مختلف به عنوان پوشش نشانده شدند، و انرژی سطحی  بستر پوشش داده شده محاسبه شد. پی برده شد که  پوشش دهی با فیبرونکتین، سطح یکپارچه  اسیدی ایجاد می کند در حالیکه پی برده شد پوششهای پلی دی لیزین، پلی ال اورنیتین و کولاژن سطوح یکپارچه قلیایی ایجاد می کنند. اجزای انرژی سطحی محاسبه شده ماده پوشش داده شده، جهت تعیین کمی مقدار آبگریزیشان مورد استفاده قرار گرفتند. نتیجه گیری شد که پلی دی لیزین، پلی ال اورنیتین و کولاژن می توانند سطوح آبگریز یا آبدوست بسته به بستری که روی آن پوشش داده می شوند، فراهم نمایند. محاسبات به دست آمده برای فیبرونکتین برخلاف سایر مولکولهای چسبنده مستقل از سطح زیرین بود و برروی تمام سطوح بسترهای ازمایش شده، آبگریز باقی ماند.آزمایشات مرطوب کردن برروی بسترهای پوشش داده شده با استفاده از محیط واسطه کشت – بافت، محیط کشت تغییر یافته ایگل- دولبکو، هردو حاوی پروتئین سرم و بدون آن و محلول نمکی انجام شد. این مایعات که معمولا در کشت بافت به کار می روند، سپس مورد استفاده قرار گرفتند در به دست آوردن اطلاعات راجع به اینکه این مایعات بر روی بسترهای مختلف پوشش داده شده با مولکولهای چسبنده، چگونه رفتار می کنند. نتایج نشان می دهد که سطوح پوشش داده شده با فیبرونکتین بیشترین سطح آبگریز را برای هر سه مایع ارائه می دهد.


*****************

  شما میتوانید نظر خود را در مورد این نمونه ترجمه در زیر همین صفحه اعلام نمایید.

 مطمناً نظر شما در جهت بهبود کیفیت خدمات ترجمه خود به کار خواهیم برد.

Link: http://irantypist.com/news/نمونه-ترجمه-متالورژی-و-مواد/زیست-ماده/-کد-نمونه-ترجمه-A7214.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* ایران تایپیست هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.