ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۰۱ اسفند ۹۸
موضوعات خبری
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری

حفاظت خاک وآبخیزداری با ضریب ۳:
- جزوه حفاظت خاک  دانشگاه تهران
-
حفاظت خاک     دیباگران ۱۶صفحه پشت ورو (کد۸/۶آ(
-
جزوه آبخیزداری  دانشگاه تهران

مرتعداری با ضریب ۲:
- جزوه مرتعداری   دانشگاه تهران
-
جزوه مرتعداری   دیباگران  ۲۴صفحه (کد۱۲/۷آ(
- جزوه مرتعداری و آزمایشگاه خانم دکتری بهاره یوسفی ۲۲ صفحه دستنویس کد: ۱۱/۰۰
-
جزوه مرتعداری خانم یوسفی ۵۲ صفحه دستنویس خوب کد: ۲۶/۰۰
-
جزوه مرتعداری مهدس یوسفی ۶۴ صفحه دستنویس خوب کد: ۳۲/۰۰
-
جزوه مرتعداری دکتر ارزانی
کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم (تهیه از کتابفروشی‌ها(
کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی
کتاب پایش برای اکولوزی و حفاظت
کتاب مرتعداری  (دکتر مصداقی(

هیدرولوژی کاربردی با ضریب ۲:
- جزوه هیدرولوژی کاربردی دانشگاه تهران
-
جزوه هیدروژئولوژی دکتر محمد مهدوی سال ۸۴ تایپ د. تهران ۱۷۶ صفحه (کد۸۸/۱آ(
- جزوه هیدرولوژی مبانی آب و هوا‌شناسی ۶۶ صفحه (کد۳۳/۲آ G(
- جزوه هیدرولوژی دیباگران ۵۸صفحه (کد۵۸/۳آ(
- جزوه هیدرولوژی مهندس اسماعیل‌زاده ۴۶صفحه تایپ کد: ۲۳/۰۰
-
جزوه هیدرولوژی مهندس اسماعیل‌زاده با ۳منبع: Applied Hydrology vent e chow، هیدرولوژی کاربردی دکتر علیزاده، هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد ۱و۲ ۲۶صفحه دستنویس خوب کد: ۱۳/۰۰
-
جزوه هیدرولوِژی مهندسی مهندس یعقوبی منابع: هیدرولوژی کاربردی علیزاده، هیدرولوژی مهندسی عباس افشار، هیدرولوژی کابردی محمد مهدوی ۶۲صفحه کد: ۳۱/۰۰
-
جزوه هیدرولوژی آقای لطفی فر ۸۶صفحه دستنویس خوانا کد: ۴۴/۰۰
-
جزوه هیدرولوژی بهروز یعقوبی منابع مورد استفاده برای این جزوه: هیدرولوژی مهندسی تالیف حمید رضا صفوی دانشگاه صنعتی اصفهان-سیمافر-عباس افشار، هیدرولوژی کاربردی تالیف محمد نجمایی-امین علیزاده-محمد مهدوی، هیدرولوژی آبهای سطحی حمیدرضا بهبهانی، علی اصغر موحد دانش، جزوه مهندسی منابع آب ناصر رستم افشار ۲۸صفحه کد: ۱۴/۰۰
کتاب هیدرولوژی دکتر مهدوی جلد ۱ و۲و هیدرولوژی عمومی دکتر مهدوی (از کتابفروشی‌ها(
کتاب هیدرولوژی دکتر علیزاده اگر وقت داشتید (تهیه از کتابفروشی‌ها(.


ژئومورفولوژی و زمین‌ شناسی با ضریب ۳:
- جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
-
جزوه زمین‌شناسی دانشگاه تهران
-
جزوه زمین‌ شناسی پارسه
-
جزوه ژئومورفولوژی سنجش و دانش سنجش از دور ۶۸صفحه (کد۳۴/۴آ(
- جزوه ژئومورفولوژی ۳۸ صفحه منابع: عیوضی، خیام، محمودی تهران (کد۱۹/۵آ(
کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد۲ (تهیه از کتابفروشی‌ها(


جامعه‌شناسی روستایی با ضریب ۲:
- جزوه جامعه‌شناسی روستایی  دانشگاه تهران
-
جزوه جامعه‌شناسی روستایی  دیباگران ۴۸صفحه (کد۹/۲۴آ(

زبان عمومی و زبان تخصصی آبخیزداری با ضریب۲:
- جزوه زبان عمومی آبخیزداری
-
جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴(
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پارسه
جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی... سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه (کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد(
جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد)(سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی(

زبان تخصصی آبخیزداری:
- جزوه زبان تخصصی ارشد آبخیزداری

ترجمه مقاله

Link: http://irantypist.com/news/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد--مهندسی-آبخیزداری3.html

دیدگاه کاربران

Ahmed :

You\'ve imespsred us all with that posting! http://qpduuzwonb.com [url=http://pwqjqlpreqb.com]pwqjqlpreqb[/url] [link=http://kopvxlpbwy.com]kopvxlpbwy[/link]

Muhammad :

Kick the tires and light the fires, problem <a href=\"http://qbfhlx.com\">oflficaily</a> solved!

King :

It\'s a joy to find soonmee who can think like that

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* ایران تایپیست هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.