ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۰۱ اسفند ۹۸
موضوعات خبری
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رشته امتحانی نام مراجع معرفی شده دروس مربوطه مولفین و مترجمین
روانشناسی بالینی

آمار و روش های تحقیق روش تحقیق در علوم رفتاری
احتمالات و آمار کاربردی
دکتر دلاور (چاپ جدید)
دکتر علی دلادر (چاپ جدید)
روانشناسی بالینی نظریه های شخصیت
خلاصه روانپزشکی (2003) فصل ۱۰ تا ۲۸ و فصل ۱و ۷و ۸ و ۹
نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی
راهنمای سنجش روانی جلد ۱ و ۲
ترجمه یحیی سید محمدی(تالیف فیتس و فیتس)
ترجمه رضایی و رفیعی
ترجمه رضایی و رفیعی(تالیف کری )
تالیف مارنات-ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر نیکخو
روانشناسی عمومی زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر براهنی
روانشناسی رشد روانشناسی رشد جلد ۱ و ۲
فصل ۳۷ تا ۵1 خلاصه روانپزشکی ۲۰۰۳
ترجمه دکتر یحیی سید محمدی (تالیف لورا برک)
ترجمه فرزین رضایی و رفیعی
روانپزشکی عمومی و فرهنگی خلاصه روانپزشکی ۲۰۰۳(فصول ۱۰ تا ۲۸ و ۳۷ تا ۵۱)
روانشناسی فیزیولوژیکی جلد ۱
ترجمه فرزین رضایی و رفیعی
ترجمه دکتر یحیی سید محمدی(تالیف جیمز کالات)
 
ترجمه مقاله

Link: http://irantypist.com/news/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-روانشناسی-بالینی2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* ایران تایپیست هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.