منابع کنکور کارشناسی ارشد ادبیات عرب
ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله، ترجمه فوری، ترجمه کتاب، سفارش آنلاین تایپ و ترجمه، چاپ کتاب، پایان نامه، ترجمه دانشجویی، ترجمه حرفه ایی، بهترین هزینه ترجمه، ترجمه انگلیسی به فارسی، ترجمه فارسی به انگلیسی، تایپ به صورت آنلاین ارائه می شود. ' name='description' /> منابع کنکور کارشناسی ارشد ادبیات عرب - موسسه ایران تایپیست
ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۰۱ اسفند ۹۸
موضوعات خبری
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

منابع کنکور کارشناسی ارشد ادبیات عرب

منابع کنکور کارشناسی ارشد ادبیات عرب

زبان انگلیسی
زبان عمومی : انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه -عباس فرزام - انتشارات باستان
انگلیسی برای دانشجویان دانشگاه - دکتر هادی فرجامی - انتشارات چهار باغ اصفهان

زبان تخصصی:
انگلیسی برای دانشجویان عربی ۱و۲ - انتشارات سمت

صرف و نحو:
مبادی العربیة - رشید شرتونی - انتشارات اساطیر - ترجمه دکتر محمود خرسندی
 
جامع الدروس العربیة - مصطفى الغلایینی
موسوعة الصرف و النحو و الإعراب - امیل بدیع یعقوب - انتشارات استقلال

علوم بلاغی:
جواهر البلاغة - أحمد الهاشمی -
البلاغة الواضحة - علی الجارم -
معالم البلاغة - محمد رجائی -

تاریخ ادبیات:
تاریخ الأدب العربی - حنا الفاخوری - انتشارات توس
الأدب العربی و تاریخه حتى نهایة العصر الأموی -دکتر محمد علی آذرشب - انتشارات سمت
تاریخ الأدب العربی فی العصر العباسی - دکتر محمد علی آذرشب - انتشارات سمت
الجامع فی تاریخ الادب العربی حنا الفاخوری

تاریخ ادبیات عربی شوقی ضیف – 4 جلد عصر جاهلی-عصر اسلامی- عصر عباسی 1و2

متون و اعراب گذاری:
المجانی الحدیثة ۳ جلد نخست بیشتر قصاید مهم
شذرات من النصوص العربیة ۴ جلد - دکتر نادر نظام طهرانی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
الروائع من النصوص العربیة ۳ جلد - انتشارات سمت

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس:
فن ترجمه - دکتر یحیى معروف - انتشارات سمت
آیین ترجمه - دکتر منصوره زرکوب - انتشارات مانی اصفهان
المصطلحات المتداولة فی الصحافة العربیة - محمد رضا عزیزی پور - انتشارات سمت
فرهنگ رسانه - دکتر محمد خاقانی - انتشارات دانشگاه آزاد

فرهنگ لغت های مفید:

عربی به عربی:
المعجم الوسیط - مجمع اللغة العربیة بالقاهرة
المنجد - لوئیس معلوف
المنجد المعاصر - مکتبة الصادق

عربی به فارسی:
فرهنگ معاصر - دکتر آذرتاش آذرنوش - انتشارات نی
فرهنگ اصطلاحات معاصر - نجفعلی میرزایی - انتشارات دار الثقلین

فارسی به عربی:
فرهنگ اصطلاحات روز - دکتر محمد غفرانی و دکتر آیت الله زاده شیرازی - انتشارات امیرکبیر
فرهنگ معروف - دکتر یحیی معروف

ترجمه مقاله

Link: http://irantypist.com/news/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-ادبیات-عرب1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* ایران تایپیست هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.